Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Min CV

Hvem er Øyvind Thorvaldsen?

Resyme:

16 års erfaring som lærer, klassestyrer og skoleleder. Lang erfaring fra undervisningsplanlegging, skoleledelse og organisasjonsutvikling basert på deltakermedvirkning.

Som selvstendig næringsdrivende siden 1992 har jeg hatt en rekke oppdrag knyttet til temaer som team- og relasjonsutvikling, leder-/ medarbeiderutvikling, prosessveiledning/ coaching, personalutvikling, næringsutvikling, etablererprogrammer, karriereutvikling og outplacement/jobbsøking.

Personlige egenskaper

Mine grunnleggende verdier er gjensidighet, generøsitet og glede.

Jeg er god til å se den enkelte og synliggjøre kompetansen i gruppene jeg jobber med.

Metodene bidrar til økt engasjement, ansvar, selvinnsikt og bevissthet om utvilkingsbehov.

Faglige kvalifikasjoner

Undervisning og pedagogikk

Prosessveiledning

Ledelse, kommunikasjon og samspill

Hvordan jobber jeg med ledelse og organisasjonsutvikling?

Utdanning og yrkeserfaring:

1969              Examen artium, reallinjen, Frydenberg gymnas, Fredrikstad

1970-72.        To-årig allmennlærerutdanning, Høgskolen i Vestfold.

1972-73.        Ett års videreutdanning i kunsthistorie og etetiske fag, Høgskolen i Telemark

1975-76.        Ett års videreutdanning i tverrfaglig prosjektarbeid, Høgskolen i Oslo

1987-88          Lederutviklingsprogram for skoleledere i Bærum (v/BI)

1988 – dd        Involveringspedagogikk og aktiv lytting. Diverse kurs som skoleleder

1992-93          Management-program, BI. "Innovasjon, ideutvikling og iverksetting"

2009               Animera Konsult AB, Sverige: "Den Organisatoriske Scenen" Action methods.

2003               Kompetanseunion; sertifisering i ”KundeRegnskapet” og ”Medarbeiderregnskapet”

1996 – dd        Sertifisert for bedriftsutviklingsprogrammet ”Medarbeiderskap” (www.medarbeiderskap.com )

2013               CORE, Lederprogrammet ”The Human Element” (THE)                  

 

Eksempler på ansettelser og oppdrag

1974-76          Ruseløkka Ungdomsklubb

1976-92          Lærer og klassestyrer, Tokerud ungdomsskole, Oslo, Lærer og inspektør, Ringstabekk Ungdomsskole, Bærum

1990-94          Pedagog i prosjekt "Etaberer Service", nasjonalt utviklingsprosjekt Etablereprogram,  Kommunaldepartementet.

1995               Prosjekt "Nyskaping og etablering" (KAD), en videreføring av "Etablerer Service".

1995                Prosessveiledning, bygdeutviklingsprogrammet UTSYN, Akershus

1998-dd          Gjennomført konseptet "Medarbeiderskap" i en rekke organisasjoner: 385 medarbeidere ved Norske Skog, Tofte

                       Statens Landbrukstilsyn, Ås, 130 medarbeidere Renolit Norge AS, Moss, 120 i Hands AS,

                      Ullevå Sykehus barnehager,Rikshospitalets IT-avd., Forsvarets Forskningsinstitutt, Kjeller, Norske Skog, Europe      

                       Selvaag Bygg: 140 medarbeidere i "Ledelse og medarbeiderskap"

2002              Etablererprogrammet "Euro Prise", Høgskolen i Bodø

2003-04          Innovasjon Norge, ARENA-prosjektet; veiledningsmetodikk for prosjektledere

2003 – dd        Utviklet og gjennom ført ”Jenter og ledelse” for Ungt Entreprenørskap

2005 - dd         Hovedorganisasjonen VIRKE. Intern gjennomføring av ”Medarbeiderskap” og coaching.

                      Leverer åpne kurs til kursavdelingen: ”Coachende lederrolle”, ”Ny i lederrollen" med mer. Nettverksfacilitator.

2008               Høgskolen i Hedmark, etterutdanning for lærere ”Entreprenøriell pedagogikk” og ”Sosialt entreprenørskap”

2010-dd           Høgskolen i Hedmark: Foreleser Modul 1 i ”Lederutdanningen Helse-omsorg” som tilbys alle landets kommuner

 

Del denne siden med andre!

Logg inn