Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Medarbeiderskap - medarbeiderbasert organisasjonsutvikling

 

Jeg møter stadig ledere som spør:

 

Peter Senge, forfatter av boka "The fifth disipline" mener mye går galt fordi organisasjonene ikke klarer fundamentalt å endre holdninger og verdier i bedriftskulturen, og at fornyelse og endring ikke kan skje uten å revitalisere den enkelte ansatte!

I en lærende organisasjon er talentutvikling og læring strategisk satsingsområde fordi den enkelte medarbeiders holdninger, verdier, kreativitet, initiativ, samhandlings- og omstillingsevne blir en mer og mer betydningsfull suksessfaktor.

Betydningen av medarbeidernes forandringskompetanse øker.

Stadig flere opplever at lederutvikling ikke er nok for å få dette til! Det er et paradoks at vi utdanner bare lederne i ledelse når vi ønsker at den enkelte ved selvledelseskompetanse skal ta større ansvar for omstillingene i en stadig mer desentralisert organisasjon.

 

Hvis lederutvikling er bra for ledere (for det er det), hvordan kan da den enkelte medarbeider utvikle slik kompetanse?

Mer enn noensinne er det viktig å involvere alle i lærings- og utviklingsprosesser der selvinnsikt, selvledelse og personlig utvikling, kommunikasjon, bedriftskultur, relasjoner/ samspill, problemløsning, ledelse/ medarbeiderskap, visjoner/verdier/ mål/ strategier mm. er sentrale temaer. Dette er da sentrale temaene vi jobber med i dette programmet.

 

Nye roller

Idag må ledere og medarbeidere sammen finne nye roller, og tenke nytt om måten å løse oppgaver på. I denne prosessen må en ha med alle!

Hva gjøres for å utvikle selvledelse-/endringskompetansen og medarbeiderrollen hos den enkelte medarbeider i din organisasjon?

 

Hva er programmet "Medarbeiderskap"?

Hensikten med programmet "Medarbeiderskap" å øke den enkeltes og organisasjonens endringskompetanse, og i praksis skape en Lærende Organisasjon.

Programmet setter individet og egne erfaringer i fokus. Arbeidsformene stimulerer til egenrefleksjon og nye erkjennelser og øker den enkeltes vilje og evne til å ta initiativ og aktivt ansvar for forbedringene.

Medarbeiderskap kan i stor grad gjennomføres ved hjelp av interne ressurspersoner, noe som fører til både lave kostnader, kompetanseutvikling og forankring av læreprosessene.

 

Alle medarbeidere involveres i prosjekter som fører til konkrete forbedringer.

Pedagogikk/metodikk

Programmet er basert på involveringspedagogiske prinsipper, coachende lærerrolle og erfaringsbasert læring. Hele prosessen, kurs og prosjektarbeid, kjennetegnes derfor ved høy grad av trening og deltakeraktivitet.

Læringen  knyttes til bedriftenes aktuelle situasjon - målsettinger og konkrete oppgaver som organisasjonen har interesse av å få løst. Vi bruker ikke case, men forsterker av og til læringen gjennom teoretisk input. Etter kursdelen deltar alle i prosjekter som fremmer bedriftens mål.

 

"Medarbeiderskap" er opprinnelig utviklet i Sverige og har hittill hatt mer enn 20000 deltakere fra store og små offentlige og private bedrifter. Programmet fikk stor anerkjennelse blant annet ved å bli tildelt "Stora utbildningspriset" i 1994. Vi har altså 20 års erfaring med et svært gjennomprøvd konsept!

 

Erfaringer i Norge:

Norske Skog/ Tofte Industrier var den første bedriften som gjennomførte programmet for alle sine 385 ansatte i 1996.

Statens Landbrukstilsyn8nå Mattilsynet), Viken Nett-Tilsyn, Norges Byggskole, Trygdeetaten i Akershus og NSB Eiendom/(nå ROM Eiendom) MerkantilData Applikasjon AS (nå HANDS), NSB Reisebyrå, NSB Gods og Renolit Norge AS har gjennomført prosessen.

Mer enn 20000 ledere og medarbeidere har til nå gjennomført prosessen...

KS har tilpasset programmet for kommune-Norge under prosjektet ”Flink med folk”.

 

Ta kontakt for å høre mer om erfaringer... eller se www.medarbeiderskap.com

 

 

Del denne siden med andre!

Logg inn